На одному з підприємств деревообробної галузі на Рівненщині інспектори управління держпраці встановили, що право на пільги і компенсації реалізовано шляхом проведення атестації робочих місць за умовами праці. Результати атестації затверджено наказами по підприємству.

Втім, на об’єктах підприємства, які можна віднести до неосновних виробництв і на яких застосовується праця робітників за професіями: маляр, штукатур, тесляр, бетоняр, муляр, кухар, лицювальник-плиточник, атестація в порядку, передбаченому постановою КМУ від 10.08.1992 року №442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», не проведена, пільги і компенсації для працівників не встановлені.

Натомість, такі робочі місця за характеристикою виконуваних робіт відносяться до професій із важкими та шкідливими умовами праці, що передбачає для такої категорії працівників пільги і компенсації за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Фахівці Управління під час перевірки надали методичні рекомендації відповідальним посадовим особам підприємства стосовно проведення атестації робочих місць за умовами праці згідно із списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, що передбачено постановою КМУ від 17.11.1997 р.№1290. Наглядовці наголосили, що відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства.

У результаті на підприємстві видали належні організаційно-розпорядчі документи, зокрема, із визначення переліків посад, робочих місць, де технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали, що використовуються, є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих.