Інколи трапляється, що батьки розлучаються, втім від цього не мають страждати діти. Так, на Рівненщині працюють над тим, аби батьки вчасно сплачували аліменти. Як це зробити, якщо один із батьків проживає за кордоном – читайте далі.

Відповідно до Конституції України батьки зобов’язані утримувати своїх дітей до повноліття. Однак, часто виникає ситуація, коли один із батьків дитини проживає за межами України.

У зв’язку з цим постає запитання яким чином можна стягнути аліменти за кордоном?

З дня набрання чинності для України (19 жовтня 2006 року) Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, укладеної у м. Нью-Йорк 20 червня 1956 року, в Україні створені умови для вирішення вищезазначеної проблеми.

За допомогою механізму, передбаченого Конвенцією, особи за посередництвом компетентних на те органів мають змогу порушувати питання про стягнення аліментів з осіб, які проживають на територіях Договірних держав.

У разі, відсутності рішення суду України про стягнення аліментів з відповідача, який проживає за кордоном, або коли згідно із законодавством Договірної Сторони вирішення питання здійснюється за місцем проживання відповідача, або коли потребує вирішення питання про зміну розміру аліментів, до відповідної Договірної Сторони надсилаються документи, необхідні для розгляду справи по суті.

Звернення про вирішення питання про стягнення аліментів на підставі Конвенції оформлюється позивачем письмово в довільній формі.

До звернення додається заява про стягнення аліментів на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном.

Заява чи додатки до неї повинні містити таку інформацію та документи:

а) повне ім’я відповідача (боржника), дату народження, громадянство та, наскільки це відомо позивачу, його місця проживання протягом останніх п’яти років, рід занять і місце роботи, фотокартку (за наявності);

б) відомості про фінансові та сімейні обставини відповідача, у тому числі інформацію про належне йому майно;

в) відомості про фінансові та сімейні обставини позивача (заявника), у тому числі довідка про доходи;

г) засвідчена копія документа, що підтверджує ступінь родинних зв’язків між відповідачем та особою, на користь якої вимагаються аліменти (наприклад, свідоцтва про народження, рішення суду про встановлення батьківства тощо);

ґ) фотокартка позивача:

д)будь-яка інша інформація, що може сприяти встановленню місцезнаходження відповідача(боржника) чи виконанню клопотання, або яка визначена відповідною Договірною Стороною як необхідна;

е) нотаріально засвідчене доручення, яке уповноважує орган, що приймає, відповідної Договірної Сторони діяти від імені позивача, або інформація про будь-яку іншу особу, уповноважену діяти від імені позивача.

До звернення додаються переклад заяви і документів, що до неї додаються, на офіційну мову Договірної Сторони, на території якої пропонується стягнути аліменти, а якщо це неможливо, – на англійську чи французьку мову.

Заява надсилається до Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції.

У випадку наявності рішення суду України про стягнення аліментів з відповідача, який проживає за кордоном, воно має пройти процедуру визнання на території тієї країни у якій проживає відповідач.

Звернення з проханням (клопотанням) про визнання і виконання рішення суду України про стягнення аліментів на території іншої Договірної Сторони подається позивачем або уповноваженою на це особою письмово в довільній формі.

До звернення додається клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном.

Це клопотання має містити таку інформацію:

а) повне ім’я відповідача (боржника), дата народження, громадянство та, наскільки це відомо позивачу (стягувачу), його адреси протягом останніх п’яти років, рід занять і місце роботи і, по можливості, фотокартка;

б) наявні відомості про фінансові та сімейні обставини боржника, у тому числі інформація про належне йому майно;

в)будь-яка інша інформація, що може сприяти встановленню місцезнаходження боржника чи виконанню клопотання або яка визначена відповідною Договірною Стороною як необхідна.

До клопотання додаються належним чином оформлені судом, що виніс рішення, документи:

а) копія судового рішення;

б) довідка про те, що рішення набрало законної сили;

в) довідка про часткове виконання або невиконання рішення на території України;

г) довідка про те, що відповідач був належним чином повідомлений про день судового засідання, якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні;

ґ) при необхідності та можливості копія протоколу судового засідання (або журналу судового засідання), під час якого справу про стягнення аліментів було розглянуто по суті.

До звернення додається фотокартка стягувача і переклад клопотання та документів, що до нього додаються, на офіційну мову Договірної Сторони, на території якої пропонується здійснити визнання і виконання рішення, а якщо це неможливо, – на англійську чи французьку мову.

Сформований пакет документів перекладається на офіційну мову Договірної сторони (або англійську чи французьку) та подається до Головного територіального управління юстиції в області з метою його перевірки та подальшого направлення до Міністерства юстиції України.

Однак, необхідно пам’ятати, у разі, коли між Україною та будь-якою з Договірних Сторін діє інший міжнародний договір, що регулює питання визнання і виконання судових рішень, виконання доручень про вручення документів або отримання доказів за кордоном, можуть застосовуватись положення відповідного міжнародного договору.

Слід зауважити, що між державами СНД застосовуються норми, визначені Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, (Мінськ, 1993).

Відповідно до ст.1 вищезазначеної Конвенції, громадяни кожної із держав-учасниць, а також особи, що проживають на їхніх територіях, користуються на території всіх інших Договірних  Сторін по відношенню до своїх особистих і майнових прав таким самим правовим захистом, як і власні громадяни даної Договірної сторони.

Громадяни кожної договірної сторони, а також особи, які проживають на їхніх територіях,  мають право вільно і безперешкодно звертатися до суду, прокуратури та інших установ кожної Договірної Сторони, до компетенції яких відносяться цивільні, сімейні та кримінальні справи, можуть бути їх учасниками, подавати клопотання, позови і здійснювати інші процесуальні дії на тих самих умовах, що і громадяни кожної Договірної Сторони.

У разі наявності запитань та пропозицій звертайтесь до:

– Кирушок Вікторія Валеріївна – начальник відділу організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління юстиції у Рівненській області;

– Згурська Олена Олександрівна – заступник начальника  відділу організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління юстиції у Рівненській області,

за телефоном: (0362)63-62-66 або адресою: вул. Замкова, 29, м. Рівне.