За результатами аналізів еколого-хімічної лабораторії служби охорони навколишнього середовища Рівненської АЕС у жовтні 2017 року хімічний склад вод річки Стир у регіоні розташування РАЕС відповідав екологічним нормам.

У зворотній воді немає перевищень допустимих скидів, встановлених для РАЕС Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської ОДА в «Дозволі на спеціальне водокористування УКР № 1/Рвн». Якість води в річці Стир до скиду зворотних вод РАЕС і після їх скиду, за контрольованим хіміко-фізичним складом та концентраціями залишається незмінною. Скидні зворотні води з об’єктів проммайданчика Рівненської АЕС не приводять до погіршення екологічного стану р. Стир і не спричиняють негативного впливу на довкілля.

Середні значення основних показників, що характеризують якість скидної зворотної води з об’єктів проммайданчика РАЕС у річку Стир, за період з 1 по 31 жовтня 2017 року становили:

Показник

Факт

Допустимі концентрації

Мінералізація, мг/дм3

835,1

≤ 1000,0

Завислі речовини, мг/дм3

12,06

≤ 15,00

Водневий показник (рН), од. рН

8,76

6,5 ÷ 9,0

Нафтопродукти, мг/дм3

0,037

≤ 0,32

Кисень розчинений (О2), мг/дм3

8,634

≥ 4,0