До 5 лютого 2018року у Рівному приймаються пропозиції щодо претендентів на здобуття міської літературної премії імені Уласа Самчука.

Відповідно до положення:

1. Міська премія імені Уласа Самчука в галузі літератури  (надалі – Премія), заснована  на вшанування великого українського письменника, публіциста і громадського діяча Уласа Олексійовича Самчука (1905-1987рр.), є найвищою в місті відзнакою і  присуджується до дня народження Уласа Самчука (20 лютого), починаючи з 2013 року у розмірі 12 (дванадцять) тисяч гривень.

2. Премією відзначаються твори літератури та публіцистики, що збагачують духовний світ нашого сучасника, будять історичну пам’ять народу, його національну свідомість та самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію суспільства, що стали помітним явищем в літературі та публіцистиці. Премія встановлюється у галузі літератури (поезія, проза, драматургія),  публіцистика.

3. На здобуття премії щорічно висуваються літературні твори, опубліковані окремими книгами чи в журналах, інших друкованих виданнях які вийшли друком протягом останніх трьох років, але не пізніш як за два місяці до їх висунення на здобуття Премії.

4. Премія є персональною, присуджується авторові один раз за життя.

5. Пропозиції щодо претендентів  на здобуття Премії подаються  органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, творчими спілками, культурно-мистецькими закладами, науковими та навчальними закладами, громадськими організаціями, самовисуванням.

6. Документи на здобуття Премії подаються в управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради до 5 лютого поточного року за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 15, тел. 260837, 260837,email:  turism70@ukr.net.

7. Для участі подаються :

– клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та   його автора (колективу авторів);

–  твори у друкованому вигляді ( не менше 3-х примірників);

– 2 рецензії на твір кандидата (кандидатів) на здобуття Премії;

– копії паспорта та ідентифікаційного номера претендента або, в разі коли є колектив авторів, – копії паспортів та ідентифікаційних номерів  кожного члена колективу.

8. Премією нагороджуються літератори, що народилися, проживають або тривалий час працювали в м. Рівному.

9. Для розгляду поданих документів, зазначених у пункті 8 цього Положення, визначення та нагородження претендентів утворюється Комітет із присудження міської літературної Премії імені Уласа Самчука в  складі 11(одинадцяти) осіб.

10. Члени Комітету, в разі розгляду їх як претендентів на здобуття Премії, не мають права голосу.

11. Комітет проводить розгляд, обговорення, оцінку творів та визначення лауреатів Премії імені Уласа Самчука.

12. Рішення Комітету про присудження Премії приймається таємним голосуванням присутніх членів Комітету. У разі якщо при голосуванні результати розділилися порівну, то голос головуючого на засіданні Комітету є ухвальним.

13. Результати роботи Комітету оформлюються протоколом, який підписують всі присутні члени .

14. Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

15. Виплата Премії здійснюється відповідно до розпорядження міського голови на підставі рішення Комітету та виплачується за рахунок коштів, передбачених управлінню культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради.

16. Комітет діє на громадських засадах.

17. Комітет очолює голова – заступник міського голови з гуманітарних питань.

18. Основною формою роботи Комітету є засідання.

19. Організаційне забезпечення роботи Комітету, у тому числі прийом та підготовку документів, зазначених у пункті 8 цього Положення, здійснює відповідальний секретар Комітету, який бере участь у засіданнях Комітету без права голосу.

20. Особам, яким присуджується Премія, присвоюється звання лауреатів премії імені Уласа Самчука, вручається диплом, нагрудний знак та грошова винагорода.

21. У разі, якщо Премія присуджена кільком особам, кожен лауреат отримує диплом, нагрудний знак, а грошова винагорода ділиться між ними порівну; якщо творчій групі – кожен з групи авторів отримує диплом, нагрудні знаки, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.

22. Диплом, нагрудний знак та Премія вручається лауреатам за урочистих обставин міським головою або  його заступником.

23. Премія може бути присвоєна посмертно. У даному випадку диплом, нагрудний знак  та грошова винагорода вручається членам родини.

24. У разі не визначення гідного претендента, Комітет має право  не присуджувати її в поточному році.

25. Управлінню культури і туризму, спільно з відділом інформаційно-аналітичного забезпечення ради та виконкому широко висвітлювати в ЗМІ матеріали про лауреатів Премії.